Fra HUGS.no

Ukeplaner norsk 9. trinn 2012

Gå til: navigasjon, søk

Gå til uke 5 eller velg en uke i tabellen under:

Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16
Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25

Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37
Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 53
<< Arkiv


Uke 1

Mål:

 • delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
 • gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede muntlig filmanmeldelse av Hawaii-Oslo
 • Se kalender for presentasjoner
 • Vurderingskriterier
    


Uke 2

Filmanalyse Eleven skal:

 • presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster (…): kjærlighet og kjønnsroller, løgn og sannhet, makt og motmakt, virkelighet og fantasi, helt og antihelt og oppbrudd og ansvar
 • gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere
 • tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster

Arbeidsoppgaver:

 • '9C: Onsdag: Gjennomgang av kriterier til presentasjonen. Vi skal også gjennomgå viktige momenter som må være med i presentasjonen deres. Torsdag og fredag denne uken blir det fremføringer. Vi bruker også de timene vi trenger i neste uke til fremføringer. 'Noe dere må huske på når dere lager presentasjonen: Den skal vare i 4-7 minutter. 
 • 9A og 9B:
 • Les 127-131 og gjør oppgave 2 s. 131. Skriv ned punkter til diskusjon og lag et tankekart selv før norsktimen på fredag.
   


Uke 3

Tema: Romantikken - la følelsene få flomme

Mål:

 • presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar
 • formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon
 • lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk

Arbeidsoppgaver:

 • Lag overskriften Romantikken i arbeidsboka di
 • Les side 132-137. Skriv en nøkkelsetning for hvert avsnitt du leser. 
 • Skriv ned alle begrep og ord du ikke forstår. Prøv å finn ut hva de betyr
 • Svar på følgende oppgaver:
 1. Når oppsto romantikken, og hva ville romantikerne skildre gjennom kunsten sin?
 2. Hva skjedde i Norge i 1814? Skriv tre til fem faktasetninger.
 3. Hva er folkediktning?
 4. Mange i Norge mente at Norge trengte et eget språk og egen litteratur. Nevn to forskjellige syn på hvordan dette skulle gjøres. Hvorfor tror du at de hadde forskjellige syn på denne saken?
   


Uke 4

Tema: Romantikken

Mål:

 • presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar
 • formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon
 • lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk

Arbeidsoppgaver:

 • Les side 138-143 og side 151-155. Se først på alle overskriftene - hva tror du at du skal lese om? Se så på bildene og les bildetekstene. Til slutt leser du teksten. 
 • Lag deg et tankekart, tokolonnekart eller stikkordsliste om Henrik Wergeland.
 • Les diket Til Stella (II) på side 143. Gjør oppgave 7 side 143.

Let i boka: Nevn noen typiske trekk ved Henrik Wergelands diktning. 

 • Ha en flott uke alle sammen:)
   


Uke 5

Mål:

 • Lese og skrive tekster i ulike sjangre - fortelling.
 • Kunne bruke virkemidler i en egenprodusert teks - særlig beskrivelser

Arbeidsoppgaver:

 • 9C: Dere finner oppgavene til fortelling på ItsLearning. Der finner dere også huskeliste for fortelling og vurderingsskjema. 
 •  Velg dere en av oppgavene og lag dere et tankekart som dere skal bruke til å lage en disposisjon. 


Uke 6

Tema: Fortelling og romantikken

Mål:

 • Lese og skrive tekster i ulike sjangre - fortelling.
 • Kunne bruke virkemidler i en egenprodusert teks - særlig beskrivelser

Arbeidsoppgaver:
9C: Tirsdag på skolen: Vi jobber med å lage en disposisjon til fortellingen. Denne må gjøres ferdig hjemme hvis du ikke blir ferdig i timen.
Onsdag: Skriveøkt på skolen. 

Til fredag: Les om Johan Sebastian Welhaven i Fra Saga til CD 9A side 156-160 og side 166 og 167 fram til Camilla Collett.

Fredag på skolen: Vi gjennomgår siste del av presentasjonen om romantikken. 
 


Uke 7

Tema: Realisme

Mål:

 •  Presentere viktige temaer (…) og sammenligne dem med klassiske verk fra norsk litteraturarv
  o Kjærlighet og kjønnsroller
  o Makt og motmakt
  o Løgn og sannhet
  o Oppbrudd og ansvar
  o Helt og antihelt
  o Virkelighet og fantasi
 •  Presentere resultatet i fordypning i et selvvalgt forfatterskap
 •  Gjennomføre enkle (…) rollespill og dramatisering
 • Formidle muntlig og skriftlig egne lesererfaringer og leseropplevelser basert på tolking og refleksjon

Arbeidsoppgaver:

 • Les side 43-54 i Fra Saga til CD 9B. 
 • Lag deg tre tankekart hvor følgende skal være i fokus: Kvinners liv før  og nå, litteraturen "speiler" samfunnet og Henrik Ibsen.
 • Hvorfor tror du det står at litteraturen "speiler" samfunnet? Skriv ned i arbeidsboka. 
 • Hva menes det med "ordet som våpen"? Se side 44. Skriv ned noen tanker om dette i arbeidsboka. 
   


Uke 8

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 9

Tema: Realisme og naturalisme


Mål:

 • Presentere viktige temaer (…) og sammenligne dem med klassiske verk fra norsk litteraturarv
 1. Kjærlighet og kjønnsroller
 2. Makt og motmakt
 3. Løgn og sannhet
 4. Oppbrudd og ansvar
 5. Helt og antihelt
 6. Virkelighet og fantasi
 • Presentere resultatet i fordypning i et selvvalgt forfatterskap
 • Gjennomføre enkle (…) rollespill og dramatisering
 • Formidle muntlig og skriftlig egne lesererfaringer og leseropplevelser basert på tolking og refleksjon

Arbeidsoppgaver:

 • Klasse 9C: Dere har nå valgt hvilken roman eller drama dere skal lese. Lekse denne uken er å lese i den selvvalgte boken. På fredag skal dere levere et handlingsreferat fra det dere har lest, og dere skal også skrive hvor langt dere har kommet. Husk at boken skal være lest ferdig i uke 11.
 • Klasse 9A/9B: Vi skal jobbe med de litteraturhistoriske periodene realismen og naturalismen. Dere skal velge dere en roman eller drama som skal dere skal lese.Dere finner en oversikt over hvilke tekster dere kan velge mellom på ItsLearning. Innen fredag denne uken må dere ha lagt inn på ItsLearning hvilken tekst dere har valgt. Det er veldig lurt å begynne og lese denne uken.  
   
 • Internettadresse til Ibsen samlede verker finner du her


Uke 10

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   Internettadresse til Ibsen samlede verker finner du her


Uke 11

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 12

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 13

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 14

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 15

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 16

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 17

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 18

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 19

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 20

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 21

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 22

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 23

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


 

Uke 24

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 25

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 33

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 34

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 35

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 36

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 37

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 38

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 39

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 40

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 41

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 42

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 43

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 44

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 45

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 46

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 47

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 48

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 49

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 50

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 51

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 52

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 53

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


 

Personlige verktøy