Fra HUGS.no

Ukeplaner spansk 8. trinn 2010

Gå til: navigasjon, søk
Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16
Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25

Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37
Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 53


Uke 1

Mål:

 • Kunne tidligere gjennomgått lærestoff

Arbeidsoppgaver:

 • Tirsdag gjennomfører vi de siste fremføringene.  Resten av timen brukes til repetisjon før prøven.
 • PRØVE på torsdag.  Tema for prøven er alt dere har lært.  Øv spesielt på bøying av verb, uttaleregler, tallene til 1000, presentasjon, familien, farger og klær.
    


Uke 2

Arbeidsoppgaver:

 • På tirsdag får dere tilbake prøven.  Rask gjennomgang, og brettspill.
 • På torsdag er Thomas borte, så hele gruppen må være sammen.  Muntlige øvelser med Maria.
 • Ingen lekser denne uken.
   


Uke 3

Mål:

 • Kunne bøye regelrette verb i presens/nåtid
 • Kunne bøye verbet "ir" (å gå) i presens/nåtid

Arbeidsoppgaver:

 • Ulike øvelser i timene.
 • Lekse å gjøre ferdig oppgaver som blir gitt i timene.
   


Uke 4

Mål:

 • Repetisjon av tidligere gjennomgått stoff

Arbeidsoppgaver:

 • Både Thomas og Maria er på skolebesøk i Spania denne uken, så dere får vikar i begge spansktimene.
 • I timene skal dere repetere tidligere gjennomgått stoff.
 • Det blir ingen lekser denne uken, bortsett fra å gjøre ferdig verb-heftet fra forrige uke (oversettelse av setninger).  Det vil også være lurt å øve på setningene i heftet, for dere vil få et tilsvarende hefte som en prøve i uke 5.
 • Ha en flott uke, og vær snille med vikarene!
   


Uke 5

Mål:

 • Kunne bøye og oversette flere nye spansk verb (regelrette) i presens/nåtid
 • Kunne bøye det uregelrette verbet "ir" (å gå) i presens/nåtid
 • Kunne fortelle hva man skal gjøre (enkel fremtid)

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver blir gitt i timene.  Det er lekse å gjøre ferdig det man ikke blir ferdig med.
 • PRØVE på torsdag.  Dere får i oppgave å oversette noen enkle setninger, i likhet med oppgavearket dere arbeidet med i uke 3.  Fokus vil være på bøying av verb, men dere må også kunne de nye glosene som sto på arket.
   


Uke 6

Gruppe 1 (Thomas):

 • Mål:
  - Kunne bøye og oversette flere nye verb (regelrette) i presens/nåtid
  - Kunne fortelle hva man skal gjøre (enkel fremtid) på bestemte klokkeslett
 • Arbeidsoppgaver:
  - Dere får utdelt ny bok/hefte denne uken.
  - I timene skal vi arbeide med oppgaver, og det blir lekse å gjøre ferdig det du ikke rekker i timen.
  - Gruppene bytter hver uke, så neste uke skal dere være med Maria.

Gruppe 2 (Maria):

 • Mål
  - Kune fortelle litt om seg selv
 • Arbeidsoppgaver:
  - Forskjellem mellom me gusta/ me gustan
  - Spørsmål som kan brukes:
  1. ¿Quién eres?: ¿Cómo te llamas?, ¿Cómo estàs?, ¿Cuántos años tienes?, ¿De dónde eres?, ¿Dónde vives?, ¿Tienes hermanos?, ¿Qué idiomas hablas?, ¿Cuál es tu color favorito?
  2. ¿Que te gusta hacer en tu tiempo libre?, ¿Haces algún deporte?, ¿tienes animales?, ¿Cuàl es tu mùsica favorita?
  3. ¿Qué sabes de España y América Latina?, ¿Cuántas personas de diferentes nacionalidades conoces?, ¿Quiénes son y de dónde son?
   


Uke 7

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Lære nye (regelrette) verb, og kunne bøye disse i presens/nåtid
 • Arbeidsoppgaver:
  - Dere får oppgaver utdelt i timen.  Det er lekse å gjøre ferdig det du ikke blir ferdig med på skolen.
  - Ta med PC.

Gruppe 1, torsdag (m/Maria):

Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne bøye verb i enkel fremtid
  - Kunne fortelle hva man skal gjøre på bestemte klokkeslett i fremtiden
  - Lære nye (regelrette) verb, og kunne bøye disse i presens/nåtid
 • Arbeidsoppgaver:
  - På grunn av vinteraktivitetsdagen i forrige uke, har vi litt ekstra å gjøre denne timen for å komme like langt som den andre gruppen.  Derfor viktig med godt fokus i denne timen.
  - Dere får oppgaver utdelt i timen.  Det er lekse å gjøre ferdig det du ikke blir ferdig med på skolen.
  - Ta med PC.

 


Uke 8

Vinterferie!

 


Uke 9

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne fortelle hva du gjør på fritiden (sport og fritid)
 • Arbeidsoppgaver:
  - Gjør ferdig arkene du arbeidet med på tirsdag før vinterferien (verb).  De skal leveres (m/ navn) til Thomas i begynnelsen av timen på tirsdag.
  - Husk å øve til gloseprøven neste tirsdag.  I tillegg til enkel fremtid og de verbene du kan fra før, må du også kunne følgende verb: entrenar (å trene), cenar (å spise middag), creer (å tro), terminar (å slutte), necesitar (å behøve, trenge), nader (å svømme), pagar (å betale), correr (å løpe), dibujar (å tegne).
  - I timen arbeider vi med sport og fritid

Gruppe 1, torsdag (m/Maria):

 • Mål: Mi tiempo libre
  - Å si navnet på ulike idretter og fritidsaktiviterer
 • -Å fortelle hva du liker å gjøre i fritiden
 • -Å fortelle om du spiller et instrument
 • -Å snakke om musikken og artistene du liker
 • Arbeidsoppgaver:
  - Hør etter og finn ut hvilke tre idretter det dreier seg om. Skriv dem ned på spansk.
 • -Lytt til innspillingene og skriv ned på spansk hvilke fem instumenter du hører.
 • -Lytt til samtaen der tre instrumenter blir nevnt. Skriv hvem som spiller hva.
 • -To venner snakker samen om hvilken musikk de liker.
 • -Hvilke musikkstiler fra ruten nedenfor nevner de? Skriv svaret
 • -Lytt til hele sangen Mi bombon. Skriv ned hvilke av ordene på radioen du hører. Det er fem til sammen. 

Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

 • Mål: Mi tiempo libre
  - Å si navnet på ulike idretter og fritidsaktiviterer
  -Å fortelle hva du liker å gjøre i fritiden
  -Å fortelle om du spiller et instrument
  -Å snakke om musikken og artistene du liker
  Arbeidsoppgaver:
  - Hør etter og finn ut hvilke tre idretter det dreier seg om. Skriv dem ned på spansk.
  -Lytt til innspillingene og skriv ned på spansk hvilke fem instumenter du hører.
  -Lytt til samtaen der tre instrumenter blir nevnt. Skriv hvem som spiller hva.
  -To venner snakker samen om hvilken musikk de liker.
  -Hvilke musikkstiler fra ruten nedenfor nevner de? Skriv svaret
  -Lytt til hele sangen Mi bombon. Skriv ned hvilke av ordene på radioen du hører. Det er fem til sammen.
  Glosario
  ¿Qué te gusta hacer? hva liker du å gjøre?
  Me gusta jeg liker.
  Juego al tenis. Jeg spiller tennis.
  Dos veces a la semana. To ganger i uka.
  Juego al fútbol. Jeg spiller fotball.
  Una vez a la semana. En gang i uka.
  No me gusta. Jeg liker ikke.
  Sacar al perro. Å gå ut med lufte hunden
  Ir al cine. Å gå på kino.
  Tocar la guitarra. Å spille gitar.
  Cuidar a mis animales. Å ta meg av dyrene mine.
  Ver la tele. Å se på fjernsyn.
  Chatear. Å chatte.
  Los deportes. Idrettene.
  En el tiempo libre. I fritiden.
  Hago aeróbic. Jeg går på aerobics.
  Bailo ballet. Jeg danser ballett.
  Juego al hockey sobre hielo. Jeg spiller ishockey.
  Juego al bandy de salsa. Jeg spiller innebandy.
  Monto a caballo. Jeg rir.
  Monto en bicicleta. Jeg sykler.
  Juego al voleibol. Jeg spiller volleyball.
  Juego al baloncesto. Jeg spiller basketball.
  Nado. Jeg svømmer.
  Hago esquí. Jeg står på ski.
  ¿Qué tipo de música te gusta? Hvilken type musikk liker du?

Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Utgår pga skidag.

 


Uke 10

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne fortelle hva du gjør på fritiden (sport og fritid)
 • Arbeidsoppgaver:
  - Husk å øve til gloseprøven på tirsdag! I tillegg til enkel fremtid og de verbene du kan fra før, må du også kunne følgende verb: entrenar (å trene), cenar (å spise middag), creer (å tro), terminar (å slutte), necesitar (å behøve, trenge), nadar (å svømme), pagar (å betale), correr (å løpe), dibujar (å tegne).
  - I timen arbeider vi med sport og fritid (dette kommer på neste gloseprøve)


 • Gruppe 2, tirsdag; Gruppe 1, torsdag  (m/María Ángeles)
  Mål: Mi tiempo libre

  - Å si navnet på ulike idretter og fritidsaktiviterer. Mis actividades son....
  -Å fortelle hva du liker å gjøre i fritiden. En mi tiempo libre me gusta...
  -Å fortelle om du spiller et instrument . Me gusta tocar (el, la....)
  -Å snakke om musikken og artistene du liker. Mi artista favorito/a es... y la música que me gusta es....

 • Arbeidsoppgaver:
  -Lytt til innspillingene og skriv ned på spansk hvilke fem instumenter du hører.
  -Lytt til samtaen der tre instrumenter blir nevnt. Skriv hvem som spiller hva.
  -Lytt til hele sangen Mi bombon. Skriv ned hvilke av ordene på radioen du hører. Det er fem til sammen.
  -På CD- en er det lyder som hører til forskjellige idretter ( baloncesto, hockey sobre hielo, aerobic, una guitarra, una bateria, un piano, un saxofón, una guitarra eléctrica).

 • Glosario
  ¿Qué te gusta hacer? Hva liker du å gjøre?
  Me gusta. Jeg liker.
  Juego al tenis. Jeg spiller tennis.
  Dos veces a la semana. To ganger i uka.
  Juego al fútbol. Jeg spiller fotball.
  Una vez a la semana. En gang i uka.
  No me gusta. Jeg liker ikke.
  Sacar al perro. Å gå ut med lufte hunden
  Ir al cine. Å gå på kino.
  Tocar la guitarra. Å spille gitar.
  Cuidar a mis animales. Å ta meg av dyrene mine.
  Ver la tele. Å se på fjernsyn.
  Chatear. Å chatte.
  Los deportes. Idrettene.
  En el tiempo libre. I fritiden.
  Hago aeróbic. Jeg går på aerobics.
  Bailo ballet. Jeg danser ballett.
  Juego al hockey sobre hielo. Jeg spiller ishockey.
  Juego al bandy de salsa. Jeg spiller innebandy.
  Monto a caballo. Jeg rir.
  Monto en bicicleta. Jeg sykler.
  Juego al voleibol. Jeg spiller volleyball.
  Juego al baloncesto. Jeg spiller basketball.
  Nado. Jeg svømmer.
  Hago esquí. Jeg står på ski.
  ¿Qué tipo de música te gusta? Hvilken type musikk liker du?
 • (Dette kommer på neste gloseprøve)

Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne fortelle hva du gjør på fritiden (sport og fritid)
 • Arbeidsoppgaver:
  - Husk å øve til gloseprøven på torsdag! I tillegg til enkel fremtid og de verbene du kan fra før, må du også kunne følgende verb: entrenar (å trene), cenar (å spise middag), creer (å tro), terminar (å slutte), necesitar (å behøve, trenge), nadar (å svømme), pagar (å betale), correr (å løpe), dibujar (å tegne).
  - I timen arbeider vi med sport og fritid (dette kommer på neste gloseprøve)
   


Uke 11

Tirsdag har dere ikke spansk, pga tur til Teknisk museum.  Thomas er borte på torsdag.

Gruppe 1 og 2, torsdag (m/Maria):

 • Mål:
 • Å fortelle om hjemmet ditt og rommet ditt (Describir tu casa y tu recámara)
 • Å snakke om hvor ulike ting finnes (Hablar de la forma en que las cosas son diferentes)
 • Å telle til 100 (Contar hasta hasta el Cien)
 • Å spørre etter telefonnummer og si ditt eget telefonnummer (Preguntar y decir el número telefónico)
 • Arbeidsoppgaver:
 • 1 til 7 side 92 og 93.
  • Lenker
 • [http://www.dammskolen.no/grunnskole/spansk/tapas/tapas_1/kapittel_6 Hjemmet mitt (Mi casa)

 


Uke 12

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne gloser knyttet til hus og hjem
 • Arbeidsoppgaver:
  - Gloseprøve (sport og fritid)
  - I timen arbeider vi med hus og hjem

Gruppe 1, torsdag. Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

Å fortelle om dyrene
Å telle til 100 (Contar hasta el Cien)
Å spørre etter telefonnummer og si ditt eget telefonnummer (Preguntar y decir el número telefónico)
Arbeidsoppgaver:
13 til 20 sider 98 og 99

Grammatikk:

Preposisjoner

Sted: en la escuela på skolen

Retning: a la izquierda til venstre

Tid: antes de 1999 før 1999

Hensikt: para la fiesta til festen

A til

Bajo under

Con med

de av, fra, om

Desde fra og med

En på, i, hos, ved

Hacia til, i retning av, mot

Hasta til, frem til

Para for, til i retning av

Por for, på grunn av, gjennom

Segun i følge

Sin uten

Sobre over, på, om

Tras bak, etter

 • Lenker
 1. [http://www.dammskolen.no/grunnskole/spansk/tapas/tapas_1/kapittel_6


Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne gloser knyttet til hus og hjem
 • Arbeidsoppgaver:
  - Gloseprøve (sport og fritid)
  - I timen arbeider vi med hus og hjem
   


Uke 13

Påskeferie


Uke 14

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne gloser knyttet til mat og drikke
 • Arbeidsoppgaver:
  - Gloseprøve (hus og hjem)
  - I timen arbeider vi med mat og drikke

Gruppe 1, torsdag (m/Maria) Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -Escuchar y escribir  acerca de la comida y las bebidas
  Gloseprøve (uke 10, mi tiempo libre; uke 12 preposiciones)
 • Arbeidsoppgaver:
 • Mi habitacion
 • -Ejercicio de reconocimiento de voz


Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne gloser knyttet til mat og drikke
 • Arbeidsoppgaver:
  - Gloseprøve (hus og hjem)
  - I timen arbeider vi med mat og drikke

 


Uke 15

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne gloser knyttet til mat og drikke
 • Arbeidsoppgaver:
  - Dere får oppgaver i timen som må gjøres ferdig hjemme
  - Begynn å øve til årsprøven i uke 17!

Gruppe 1, torsdag. Gruppe 2, tirsdag(m/Maria):

 • Mål: La comida (Mat)
 • Noen ord for matretter
 • Å bestille mat og drikke
 • Å snakke om hva slags mat du liker
 • Arbeidsoppgaver:
 • Beggyn å øve til årsprøven i uke 17 (Mi casa y la Comida).


Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Kunne gloser knyttet til mat og drikke
 • Arbeidsoppgaver:
  - Dere får oppgaver i timen som må gjøres ferdig hjemme
  - Begynn å øve til årsprøven i uke 17!

 


Uke 16

Gruppe 1 (tirsdag) og gruppe 2 (torsdag) (m/Thomas):

 • Mål:
  - Repetisjon
 • Arbeidsoppgaver:
  - Det blir en stor prøve neste uke (årsprøve), så husk å øve på alt dere har lært i år.  I timen får dere utlevert en oversikt over hva dere bør øve på.

Gruppe 1 (torsdag) og gruppe 2 (tirsdag) (m/Maria):

 • Mål:
 • Minigrammatikk: Repetisjon oppgaver

  • on vacation - de vacaciones
  • adjectives - los adjetivos
  • parts of the body - el cuerpo humano
  • classroom - la clase
  • pastimes - los pasatiempos
  • clothing - la ropa
  • personal care - el arreglo personal
  • colours - los colores
  • command forms - los mandatos
  • comparisons - las comparaciones
  • present indicative - el presente de indicativo
  • countries - los países
  • date - la fecha
  • family - la familia
  • food - la comida
  • greetings - los saludos
  • health - la salud
  • seasons - las estaciones del año
  • house - la casa
  • ser and estar
  • sports - los deportes
  • stores - las tiendas
  • time of day - la hora
  • nationality - la nacionalidad
  • weather - el tiempo
  • Home
 • Arbeidsoppgaver:
 • Pronomen side 143, verb sider 146-150, tallord side 158 og Tidsuttrykk side 163.
  -

 


Uke 17

Gruppe 1 og 2 (m/Thomas):

 • Årsprøve i spansk på tirsdag/torsdag:
  Du blir testet i alt du har lært i spansk.  Det betyr at du skal kunne presentere deg, vite hvordan lydene uttales på spansk, fortelle om familien din, bøye regelmessige verb i presens (nåtid), fortelle hva noen skal gjøre i fremtiden (enkel fremtid), fortelle om hjemmet og rommet ditt, kunne disse uregelrette verbene: "tener", "ir", "ser", "estar", "jugar" og "hacer", fortelle hva du gjør på fritiden og hva andre gjør, klokken, farger, datoer, klær, mat


Gruppe 1 og  2  (m/Maria):

• on vacation - de vacaciones
• adjectives - los adjetivos
• parts of the body - el cuerpo humano
• classroom - la clase
• pastimes - los pasatiempos
• clothing - la ropa
• personal care - el arreglo personal
• colours - los colores
• command forms - los mandatos
• comparisons - las comparaciones
• present indicative - el presente de indicativo
• countries - los países
• date - la fecha
• family - la familia
• food - la comida
• greetings - los saludos
• health - la salud
• seasons - las estaciones del año
• house - la casa
• ser and estar
• sports - los deportes
• stores - las tiendas
• time of day - la hora
• nationality - la nacionalidad
• weather - el tiempo
• Home
* Arbeidsoppgaver:
* Pronomen side 143, verb sider 146-150, tallord side 158 og Tidsuttrykk side 163.

 


Uke 18

Begge grupper:

 • Mål:
  - Lære om spansk kultur.
 • Arbeidsoppgaver:
  - Vi ser film både tirsdag og torsdag.
 • Spansk kultur: ¿Quién es Dani Diges?
   Su canción: 'Algo pequeñito'

Algo pequeñito, algo chiquitito
Una rosa blanca
Una caricia, un beso dulce y un perdón

Algo pequeñito
Algo chiquito
Un gesto tierno, una mirada
Un abrazo, una flor

Algo pequeñito
Algo chiquitito
Un simple te quiero
Con dulzura, con cariño y con pasión.

Es lo que te pido, amor
Mi vida se derrumba
Me partes el corazón
Trata pronto de cambiar
El tiempo se termina ahora de verdad.

Algo pequeñito, ou ou ooo...
Algo chiquitito, ou ou ooo...
cosas simples que ahora no me das
que te pido con locura si no quieres terminar

Algo pequeñito, ou ou ooo...
Algo chiquitito, ou ou ooo...
En tus manos tienes la ocasión
Hoy decides si quererme
O romperme el corazón.

Algo pequeñito
Algo muy bonito
tu pelo al viento
Que se enreda entre mis manos al calor.

Has sabido comprender
Que las pequeñas cosas
Son las que hacen esto arder
Ahora trata de cambiar
El resto de las cosas ya se arreglarán.

Algo pequeñito, ou ou ooo...
Algo chiquitito, ou ou ooo...
Cosas simples que ahora sí me das
Que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar.

Algo pequeñito, ou ou ooo...
Algo chiquitito, ou ou ooo...
En tus manos tienes la ocasión
Decidiste tú quererme
Y no romperme el corazón
No romperme el corazón, oooo...

Algo pequeñito, ou ou ooo...
Algo chiquito, ou ou ooo...
Cosas simples que ahora no me das
Que te pido con locura si no quieres terminar.

Algo pequeñito, ou ou ooo...
Algo chiquitito, ou ou ooo...
En tus manos tienes la ocasión
Hoy decides si quererme
¡O romperme el corazón!
Uke 19

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  - Verbet "gustar"
 • Arbeidsoppgaver:
  - Dere får tilbake prøven.  Vi gjennomgår prøven.
  - Vi arbeider med verbet "gustar"
  - Vi leker noen leker med ordene dere kan

Gruppe 2 (m/Maria):

 • Tirsdag: Spansk går ut på grunn av triathlon
  * Torsdag: Fri, Kristi Himmelfartsdag.


 


Uke 20

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 1, torsdag. Grupe 2 tirsdag (m/Maria):


Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

 


Uke 21

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 1, torsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

 


Uke 22

Gruppe 1+2:

 • Avkryssingsprøven blir avlyst.  De som ligger på en vippekarakter, må regne med å kunne bli tatt ut til en liten muntlig prøve før sommeren.
 • De som ikke har hatt vårprøven må være klar til å ta denne.
 • Pelicula:El Quijote de la Mancha


Uke 23

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 1, torsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

 


 

Uke 24

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 1, torsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

 


Uke 25

Gruppe 1, tirsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 1, torsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, tirsdag (m/Maria):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

Gruppe 2, torsdag (m/Thomas):

 • Mål:
  -
 • Arbeidsoppgaver:
  -

 


Uke 33

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 34

Mål:

 • Lære å presentere seg
 • Lære spanske uttaleregler

Arbeidsoppgaver:

 • Øve på uttalereglene (det blir en liten prøve om noen uker)
   


Uke 35

Mål:

 • Å kunne bruke uttalereglene

Arbeidsoppgaver:

 • Begge gruppene vil arbeide med spansk uttale denne uken.  Hos TMJ vil dere lære reglene, og hos HNM vil dere få praktisk øvelse i å bruke dem.
 • Å kunne uttale ordene riktig er svært viktig når man lærer et nytt språk, så det er lurt å arbeide godt.  Det blir dessuten en liten prøve i uttalereglene i neste uke.
   


Uke 36

Mål:

 • Å kunne telle fra 0 til 20 (muntlig)
 • Å kunne skrive tallene fra 0 til 15

Arbeidsoppgaver:

 • Det blir en liten prøve i uttaleregler denne uken.  Du vil få oppgitt noen ord på spansk, og skal forklare på norsk hvordan ordene uttales.  Prøven blir i timen til TMJ.
 • Dere vil denne uken lære tallene fra 0 til 20, samt gjøre muntlige og skriftlige oppgaver med disse tallene.
   


Uke 37

Mål:

 • Kunne telle fra 0 til 20
 • Kunne navn på ukedager og måneder

Arbeidsoppgaver:

 • I timen med TMJ skal dere lære navn på ukedager og måneder, samt at vi begynner så smått med klokken.  I timen med HNM skal dere øve på tallene.
 • Arbeidsoppgave: Hver dag skal du øve litt på tall, ukedager og måneder - ca 7 minutter øving hver dag denne uken.  Lag snukort med disse ordene, og øv litt hver gang du kjeder deg.
 • I x-tiden denne uken skal dere ha spansk.  Husk å ta med bøkene.  Dere får oppgaver knyttet til presentasjon og tall.
   


Uke 38

Mål:

 • Å kunne skrive tallene fra 0 til 15, samt 20
 • Å kunne alle tallene fra 0 til 20
 • Å kunne navn på ukedager og måneder
 • Å kunne spørre hva klokken er
 • Å kunne fortelle hva klokken er

Arbeidsoppgaver:

 • Denne uken arbeider vi videre med klokken.
 • Lekse: I timen med TMJ får dere utdelt et arbeidshefte med oppgaver om klokken.  Heftet må gjøres ferdig til spansktimen i neste uke dersom du ikke blir ferdig i løpet av timen.
 • I timen med HNM øver dere på muntlige øvelser med tall, ukedager, måneder og klokken.
   


Uke 39

Mål:

 • Kunne bøye regelrette AR-verb i jeg-form, du-form og han/hun-form

Arbeidsoppgaver:

 • Gloseprøve i TMJ sin time.  Tema: Ukedager, måneder og klokken.
 • Denne uken arbeider vi med regelrette AR-verb.  Dere må kunne endelsene utenat (o, as, a), samt kunne oversette og bøye noen viktige verb.
   


Uke 40

Høstferie 


Uke 41

Mål:

 • Kunne bøye regelrette AR-verb i jeg-form, du-form og han/hun-form

Arbeidsoppgaver:

 • Denne uken vil vi arbeide videre med å lære bøyingen av AR-verb.  Det er viktig at du lærer deg å bøye verbene både i jeg-form, du-form og han/hun-form.  De 12 verbene du skal kunne er: hablar (å snakke), trabajar (å arbeide), dibujar (å tegne), viajar (å reise), comprar (å kjøpe), escuchar (å høre/lytte), esperar (å vente), preguntar (å spørre), cantar (å synge), estudiar (å studere), ayudar (å hjelpe), bailar (å danse).
 • I neste uke blir det en lite prøve i bøying av AR-verb.  Da vil du måtte kunne oversette f.eks. compro (=jeg kjøper), escuchas (=du hører) og viaja (=han/hun reiser) fra spansk til norsk (og andre veien).  Det er derfor viktig at du lærer deg både oversettelsen av verbene og endelsen (bøyingen).
   


Uke 42

Mål:

 • Kunne bøye regelrette ER-verb i jeg-form, du-form og han/hun-form
 • Kunne bøye regelrette IR-verb i jeg-form, du-form og han/hun-form

Arbeidsoppgaver:

 • Denne uken blir det en lite prøve i bøying av AR-verb. Da vil du måtte kunne oversette f.eks. compro (=jeg kjøper), escuchas (=du hører) og viaja (=han/hun reiser) fra spansk til norsk (og andre veien). Det er derfor viktig at du lærer deg både oversettelsen av verbene og endelsen (bøyingen).  De 12 verbene du må kunne er: hablar (å snakke), trabajar (å arbeide), dibujar (å tegne), viajar (å reise), comprar (å kjøpe), escuchar (å høre/lytte), esperar (å vente), preguntar (å spørre), cantar (å synge), estudiar (å studere), ayudar (å hjelpe), bailar (å danse).
 • I timene øver vi på bøying av ER-verb og IR-verb.
   


Uke 43

 • Spansktime kun på mandag denne uken.  Begge gruppene er sammen, og vi arbeider med landene i Latin-Amerika.  Det blir også tid til en bingo for å repetere de glosene dere har lært hittil i år.
 • Neste uke er det spanskprøve i x-tiden.  Dere blir testet i alt dere har lært hittil i år.
   


Uke 44

Mål:

 • Kunne navn på farger
 • Kunne navn på en del klesplagg

Arbeidsoppgaver:

 • PRØVE i alt dere har lært hittil i år.  Prøven blir i x-tiden.  Dere bør lese spesielt godt på verbene (12 AR-verb, 6 ER-verb og 6 IR-verb) og bøyingen av disse i jeg-form, du-form og han/hun-form.  Dere bør også øve på tall, klokken, ukedager, månedene, presentasjon og uttale.
 • I timen med TMJ lærer dere navn på fargene og en del klesplagg.  I timen med HNM har dere muntlige øvelser og repetisjon.
   


Uke 45

Mål:

 • Kunne navn på farger
 • Kunne navn på en del klesplagg
 • Kunne tallene fra 0 til 1000

Arbeidsoppgaver:

 • I TMJ sin mandagstime repeterer vi klær og farger, og dere lærer tallene opp til 1000 (og høyere!).  Det er lekse å gjøre ferdig arket som blir delt ut i timen (tall).
 • TMJ er i møte på torsdag, så torsdagsgruppen til TMJ skal ha muntlige aktiviteter med Laura.  Denne gruppen lærer tallene neste torsdag.
   


Uke 46

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 47

Mål:

 • Kunne ord om familien
 • Kunne fortelle om din egen familie

Arbeidsoppgaver:

 • Det blir gitt oppgaver i timen.  Det er lekse å gjøre ferdig oppgavene.
   


Uke 48

Tema: El Cuerpo y La ropa 

 • Mål 1 Elevene skal kunne navn på kropssdelene
 • Mål 2 Elevne skal kunne navn på klesplagg
 • Mål 3 Elevene skal kunne utrykke seg om temaene på spansk

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1 Gruppe 1: Ta med seg prøvene til evt gjennomgang
 • Oppgave 2 Gruppe 2:Ta med seg prøvene til evt gjennomgang
   


Uke 49

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1 Fra Herman Nikolai: Gjøre ferdig kategoriseringsoppgaven om kropp, klær og farger 
 • Oppgave 2 Fra Laura: Gjøre ferdig kategoriseringsoppgaven om kropp, klær og farger
   


Uke 50

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 51

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 52

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


Uke 53

Mål:

 • Mål 1
 • Mål 2
 • Mål 3

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgave 1
 • Oppgave 2
   


 

Personlige verktøy